OPGAVE DER GESCHRIFTEN EN TIJDSCHRIFT ARTIKELEN BETREFFENDE ’S-GRAVEN- HAGE IN 1938 VERSCHENEN VOOR ZOOVER TER KENNIS VAN DE REDACTIE GEKOMEN a. Plaatsbeschrijving en gebouwen. ’s-Gravenhage. Op de Hoogte, 275 en 335. Van den Hagenaar en zijn stad door Mr. E. Elias. Richtlijnen voor de beoordeeling van het nieuwe Haag- sche Raadhuis. Een beschouwing over bouwkunst door J. A. C. Tillema. Waarom dit Raadhuis? door Cornelis Veth. De herbouw der Maria-Hemelvaartkerk te Vianen na een brand in 1540 door Dr. G. C. Labouchère (waarin gegevens over den bouw van de St. Jacobskerk te 's-Gra venhage). Oudh. Jaarboek, 7 e jg. afl. 1. Nogmaals het kerkorgel van de vroegere Engelsche kerk te ’s-Gravenhage enz. door Fred. Oudschans Dentz. Nedl. Archief v. Kerkgeschiedenis XXX, 98400. Een historische huisvesting te ’s-Gravenhage (het Hooftshofje) door B. van Heijningen, Architect. Tijdschr. voor Volkshuisvesting en Stedebouw, 19de jg. no. 1.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 294