280 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE b. Geschiedenis en gebeurtenissen. Rembrandt’s schilderijen voor Prins Frederik Hendrik door J. L. A. A. M. van Rijckevorsel. Historia IV, 221 226. Naschrift op „Haagse volkstaal uit de 18de eeuw" door G. G. Kloeke. Tijdschr. Ned. Taal- en Letterk. LVII, 233. Enkele resultaten van verkeerstellingen te ’s-Graven- hage door Ir. P. Bakker Schut. Extra-nr. van „Wegen”, 14de jg. Maart. Kroniek van het Nederlandsche muziekleven (te Sche- veningen) gedurende den zomer 1938 door Ed. Reeser. Gids IV, 216—222. Genealogische aanteekeningen uit het archief der Evangelisch-Luthersche Gemeente te ’s-Gravenhage door W. Snouckaert van Schauburg. De Navorscher, 87ste jg„ 193—209. R. N. Roland Holst en zijn werk in de zittingzaal van den Hoogen Raad door A. M. Hammacher. Elsevier II, 300—304. R. N. Roland Holst en zijn werk in de zittingzaal van den Hoogen Raad door J. Sjollema. Kroniek van hedend. K. en K. IV, 2-4. Les services municipaux de la Haye par M. Ir. J. F. van Hoytema. Le service des eaux; le service des travaux. Travaux, 22e année nos. 68, 69. De saneering van Oud-Scheveningen door Ir. P. Bakker Schut. Tijdschr. voor Volkshuisvesting en Stedebouw, Juli/Aug. en Sept.nr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 295