GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 281 Frans Hemsterhuis, de filosoof mein. Stem XVIII, 1229—1251. van de ziel door J. Ro- Koningin door Jo blad II, 43—63. Henk van den Berg, muziek-dirigent, door H. G. Can- negieter. Morks', 168—179. W. L. BoldinghGoemans, voordrachtskunstenares, en haar werk voor de Volksuniversiteiten door H. G. Can- negieter. Morks, 57.67. Menno ter Braak door H. Marsman. Groot Nederland II, 55—97. P. J. de Kanter, Voorzitter van het Alg. Nedl. Verbond, 70 jaar door C. van Son. Morks, 165-166. In memoriam Dr. H. C. Gallois door Dr. H. E. van Gelder. Meded. v. d. Dienst v. K. en W. IV, 2. c. Personen. Kwartierstaten van het Huis Oranje-Nassau door A. A. Ten Bruggencate en P. Beelaerts van Blokland. Historie I, 30-31 en volg. Prinsen en Prinsessen uit het Huis van Oranje te ’s-Gra- venhage geboren'door H. Ch. G. J. van der Mandere. Historia III, 338344. Het karakter en de persoon van Prins Willem V, laatste Erfstadhouder der Ver. Nederlanden door S. M. van Haersma Buma. Historia III, 357361 Koning Willem II door H. T. Colenbrander. Hortense de Beauharnais, Holland’s ongelukkigste van Ammers—Küller. Haagsch Maand-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 296