GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 283 en haar plaats in de de Academie van het nieuwe ge- van Valkenhoff. A. Kuyper en de souvereiniteit in eigen kring door A. Zeegers. Bundel I, 300—307. Daniel Marot, de schepper van den Hollandschen Lodewijk XIV-stijl door Dr. M. D. Ozinga. Afscheid Dr. P. C. Molhuysen door H. Kernkamp. Bibliotheekleven XXIII, no. 1. Johan van Oldenbarnevelt en zijn betekenis (n.a.v. Th. de Vries, Oldenbarnevelt) door P. Geyl. Nederl. Historiebl. I, 103—114. Simon Stevin door A. RomeinVerschoor. Stem XVIII, 380—409. C. Vosmaer en zijn jongere tijdgenooten door G. Stui veling. Groot Nederl. II, 109-119. Carel Vosmaer, 18884938, door P. Boekenschouw XXXII, 103—106. d. Instellingen en vereenigingen. Gedenkschrift bij het vijf-en-twintig-jarig bestaan van den Armenraad te ’s-Gravenhage, 1913 22 Januari 1938. De Academie van ’s-Gravenhage kunst van ons land. Gedenkboek van Beeldende Kunsten bij de voltooiing van het nieuwe ge bouw samengesteld door Dr. Ir. J. H. Plantenga, Directeur der Academie. Openbare leeszaal (te ’s-Gravenhage) en intellectueele literatuur (lectuur) door Dr. H. E. Greve. Waar onze jeugd leest. De Haagsche openbare Kinder- leeszaal door A. van Sprang. Kind, 318321.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 298