284 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE kunst; Tentoon- e. J Andries Grill 1642 v. d. Dienst v. K. en van wetenschap en de openbare Kinderbibliotheek in Sprang en H. Cahn. Kind, 268 Een reportage van Den Haag door A. van 270. Voorlezen in de Haagsche Openbare Kinderleeszaal door L. de Gaay Fortman. Kind, 321—323. The Royal Dutch Theatre at The Hague 18041876 by Gerd Aage Gillhoff. Vijf en twintig-jarig jubileum van het Instituut Schee vers. Gedenkboek samengesteld door Ernst Groenevelt, 1913—1938. Het 45-jarig jubileum van den Haagschen Kunstkring door A. M. Hammacher. Elsevier I, 432.433. Verzamelingen stellingen. Een Haagsche bekerschroef van door Dr. H. E. van Gelder. Meded. W. IV, 2. Een medaillonportret van Constantijn Huygens uit 1651 door Francois Dieussart door Dr. H. E. v. Gelder. Meded. v. d. Dienst v. K. en W. IV, 2. Het nieuwe museum van reproducties van beeldhouw werken enz. in de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag door F. v. T(hienen). Delver XII, 11 16. De nieuwe opstelling der collectie van reproducties van beeldhouwkunst in de Haagsche Academie van Beeldende Kunsten door J. H. Plantenga. Elsevier II, 278.780. Een oud handschrift uit het Tertiarissenklooster S. Maria in Galilea te 's-Gravenhage uit het einde der 15de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 299