GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 285 Heel O.F.M. Neerlandia Sera- Omstreken. Een Bataafsch dorp op Ockenburgh bij Den Haag. De opgraving der nederzetting door Dr. J. H. Holwerda. Oudheidkundige mededeelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Nieuwe reeks XIX. De beteekenis van het castellum bij Arentsburg door F. Kroon. Bijdr. Vad. Gesch. Vile R.X, 107—116. Bouwgeschiedenis en beschrijving van het voormalig Huis Ter Nieuburch te Rijswijk door F. Vermeulen. Nederlandsche Historiebladen I, 1. eeuw door fr. Daim, van phica Jg. 12. Jubileum-tentoonstelling Haagsche Kunstkring. Delver XI, 113—128. De tentoonstelling „Hedendaagsche Fransche mees ters” te 's-Gravenhage door G. H. s Gravesande. Kron. v. K. en K. IV, 60—61. Tentoonstelling van Japansche Kunst te ’s-Gravenhage door G. Knuttel Jr. Elsevier I, 217—218. Rudolf Bremmer en de tentoonstelling van zijn werken te ’s-Gravenhage door A. M. Hammacher. Elsevier I, 142—143.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 300