1 Jan. iU KRONIEK OVER 1938 t 2 2 3 4 5 9 10 13 de 14 16 Overleden Mr. C. van Lookeren Campagne, oud-Officier van Justitie. 25-jarig bestaan van de Nieuwe Haagsche Courant. Afscheid van J. H. Secrève na 40-jarigen dienst als organist bij de Remonstrantsche Kerk. 40-jarig jubileum van W. M. Weber, Refe rendaris aan het Dept, van Onderwijs. 100-jarig bestaan van de kleermakerij M. S. de Jong N.V., Lange Houtstraat 26. Onthulling van een beeld op het graf van Toon Dupuis op Oud Eikenduinen, dat door hem zelf gebeeldhouwd is. Overleden te Wassenaar K. G. Pander, oudste Firmant van H. Pander en Zonen N.V. Overleden Jhr. Mr. Dr. O. J. Repelaer van Molenaarsgraaf, oud-Wethouder. Inwijding van de nieuwe Synagoge aan De Carpentierstraat. Aankomst van D. Kassidolatz, buitengewoon Gezant en gevolmachtigd Minister van Joego slavië. Overleden C. F. H. Tuckermann, oud-hoofd- officier Genie O.I. Leger, oud-Commandant van de Brandweer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 301