6 6 7 KRONIEK OVER 1938 288 1 Febr. 1 4 8 11 W. A. 11 12 14 15 16 van Konijnen- 40-jarig jubileum van Mej. Ockenburg als bezorgster van „Het Vaderland”. Overleden Dr. G. W. Boland, Directeur van den Gemeentelijken Geneeskundigen en Ge zondheidsdienst. Propaganda-vergadering van de onlangs op gerichte Ned. Herv. Radio-omroep in het wijkgebouw „Salvatori”. 45-jarig bestaan van den ’s-Gravenhaagschen Kegelbond. Bevestiging en intrede van Mej. Da. W. S. Wiardi Beekman als derde predikante bij de Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente. Het bij-postkantoor is verplaatst van Con- radkade naar Laan van Meerdervoort. Overleden Mr. B. R. Royer, oud-Advocaat- Generaal bij het Gerechtshof te ’s-Graven- hage. 70ste verjaardag van burg, kunstschilder. Oprichting van het Comité „Wij bouwen mee", in verband met den bouw van een nieuwe kliniek en polikliniek van „De Vol harding” aan den Gedempte Burgwal. 80ste verjaardag van G. F. Tydeman, Vice- Admiraal. Het Residentie-Tooneel wordt gedurende 3 jaar vaste bespeler van den Kon. Schouwburg. 25-jarig jubileum van Dr. H. C. F. L. War necke, Directeur van het Openbaar Slachthuis. Overleden J. H. Secrève, gewezen Organist van de Remonstrantsche Kerk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 303