17 Febr. 17 18 20 22 24 25 26 27 28 28 28 KRONIEK OVER 1938 289 de Vereeniging „Pro 19 40-jarig jubileum van G. R. Lobatto, Chef van het Kabinet van den Minister van Onder wijs. 40-jarig bestaan van Juventute”. t/m 28 Febr. Persfoto-tentoonstelling in het Gemeente-archief. Pontificale hoogmis in de Vrij-Katholieke kerk „St. Albaans” in de Rietzangerlaan, opgedragen door Mgr. F. W. Pigott, voor zittend Bisschop der Vrije Kath. Kerk, die een bezoek aan Nederland brengt. Afkondiging van de grondwetswijziging van af het bordes van het Stadhuis. le uitvoering uitgaande van de Stichting Henry Zeldenrust Operafonds” in het Ge bouw van K. en W. Benoeming van Mr. G. Scholten tot Raads heer in het Gerechtshof te ’s-Gravenhage. Mengelberg bereid gevonden tijdelijk het dirigentschap van het Residentie-Orkest op zich te nemen. 80-jarig bestaan van de Kon. Nationale Zang school. Opening van de tweede Wijkpolikliniek van de Coöperatie De Volharding aan de Mient. Afscheid van E. B. Söhlberg, tijdelijk Zaak gelastigde van Finland. Overleden Mr. S. E. J. M. van Lier, Advocaat- Generaal bij den Hoogen Raad der Neder landen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 304