KRONIEK OVER 1938 290 4 4 7 7 10 12 aanlei- 13 15 17 18 18 van Dr. C. C. D. Ebell, aan het Algemeen Rijks- 3 Maart Studie-Conferentie van het Internationaal Comité voor Vrede en Ontwapening der Internationale Vrouwenvereenigingen in Ho tel de Twee Steden. Installatie van den Economischen Raad, welke door Prins Bernhard, die benoemd is tot lid van dien Raad, wordt bijgewoond. Overleden A. G. Faber, oud-Ontvanger- Generaal der registratie. Opening van het zestiende bijkantoor der Nutsspaarbank, Escamplaan 274. 50-jarige jubilea van Leder, H. Seitzinger en J. Ratelband, werkzaam bij H. Pander en Zonen N.V. 70ste verjaardag van Mr. L. Ch. Besier, Procureur-Generaal bij den Hoogen Raad. Huldiging van Mevr. G. van Beresteyn— Tromp in Gebouw „Excelsior” naar ding van haar 75sten verjaardag. Overleden C. J. H. van der Harst, Gep. Luit.- Generaal der Infanterie. Vertrek van den heer Alexich, Oostenrijk- schen Gezant, wegens het beschikbaar stellen van de legatie aan het Duitsche Gezantschap. 80-jarig bestaan van de boekbinderij Ver schoor en Zoon. 70ste verjaardag oud-Archivaris archief. Overleden Jhr. Mr. G. C. Von Weiler, oud- Voorzitter van den Pensioenraad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 305