KRONIEK OVER 1938 291 22 23 24 29 31 2 29 30 22 23 31 1 April 20 Maart In de Wilhelminakerk, Bethlehemkerk, Julia- nakerk en Oranjekerk zal eens in de maand Jeugddienst gehouden worden door alle Ned. Herv. predikanten. van de Vereeniging „De Indische het „Haagsch Brokkenhuis”. het „Lindoduin” aan den Oprichting Sociëteit”. Opheffing van Openstelling van Westduinweg te Scheveningen. Proef genomen met een sirene, welke ten behoeve van den luchtbeschermingsdienst ge plaatst is op het dak van een bijgebouw van den Telefoondienst bij de Schenkkade. Overleden E. Meuleman, oud-Directeur van het Weeshuis te Scheveningen. De nieuwe kazerne voor de Grenadiers in de vroegere H.B.S. aan het Blyenburg in gebruik genomen. Opheffing van de Vereeniging Joan Blaeu. Waarschuwingsproef in het Benoordenhout- kwartier met een rijdende sirene in geval van luchtgevaar. Afscheid van Mr. L. Ch. Besier als Procureur- Generaal bij den Hoogen Raad. Overleden Willem Kloos, Letterkundige. 80ste verjaardag van H. J. de Groot, Eerste Inspecteur-Generaal van het Nijverheids onderwijs. Opening van het troephuis Nelsongroep (lichamelijk gebrekkige padvinders) aan den Z.W. Buitensingel 138.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 306