KRONIEK OVER 1938 292 2 April 5 7 13 16 17 22 23 24 24 24 18 20 Overleden Dr. H. J. Lovink, oud-Directeur- Generaal van den Landbouw, oud-Directeur van het Departement van Landbouw in Ned.- Indië en oud-Lid van de Tweede Kamer. 70-jarig bestaan van Huize „Westeinde" V rouwentehuis Feestmaaltijd ten paleize, ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van den Raad van State. Overleden J. C. van Rantwijk, oud-Hoofd- administrateur van de Maatschappij Zeebad Scheveningen. Overleden Dr. C. J. Vinkesteyn, Inspecteur der Gymnasia. 40-jarig jubileum van Ds. D. den Breems, Em. Pred. der Ned. Herv. Kerk. Overleden J. J. Damen, boekhandelaar. Overleden Jhr. N. J. Calkoen, oud-Inspecteur der Directe Belastingen. Opening van het gebouw voor de Haagsche afdeeling der Ned. Vereeniging voor Lucht bescherming. Overleden E. Th. de Veer, Eerste Directeur van den Luchtvaartdienst van het Dept, van Waterstaat, Lid van den Raad van Bestuur der K.L.M. Kranslegging voor het standbeeld van Prins Willem van Oranje, naar aanleiding van zijn 450sten geboortedag, door verschillende ver- eenigingen. 50-jarig bestaat van de St. Josephkerk aan de van Limburg Stirumstraat. 70ste verjaardag van Generaal Jhr. E. J. M. Wittert, Adjudant in b.d. van H.M. de Ko ningin.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 307