25 April 27 7 KRONIEK OVER 1938 293 26 27 1 Mei 1 2 3 5 11-22 12 van het Wissel- en Loterij- de firma Sanders Co. in de Overleden Mr. D. Verbroek, Advocaat en Procureur, Lid van Prov. Staten van Zuid- Holland, oud-Wethouder. 40-jarig bestaan van de wasscherij „Eigen Hulp”. Benoeming van Frits Schuurman tot Dirigent- Directeur van het Residentie-Orkest voor het seizoen 1938/’39. 25-jarig ambtsjubileum van Ds. A. K. Straats- ma. 40-jarig bestaan kantoor van Passage. 50-jarig jubileum van C. W. Mulder, in dienst bij de firma L. L. Mulder Zonen. Receptie naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van de Hoogere Krijgsschool. Viering van het 40-jarig bestaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond in Pulchri Studio. Overleden Mr. A. H. du Mosch, oud-Pre- sident der Arrondissements Rechtbank te ’s-Gravenhage. Opening van de Jubileumstentoonstelling van den Haagschen Kunstkring in het Gemeente museum. Tentoonstelling van prenten enz. betreffende de Groote Kerk in het Gemeente-archief naar aanleiding van den doop van Prinses Beatrix. Doop van H.K.H. Prinses Beatrix in de Groote Kerk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 308