1 Juni KRONIEK OVER 1938 295 25 Mei de Vereeniging „Die Haghe” 25 26 28 30 31 1 1 1 4 8 8'10 31 Excursie van naar Gouda. Afscheid van Mr. A. Rombach, Advocaat- Generaal bij het Haagsche Gerechtshof, be noemd tot Advocaat-Generaal bij den Hoogen Raad. Opening van het verbouwde Kurhaus-restau- rant. Overleden C. J. Klaasen, oud-schipper van de Scheveningsche reddingsboot. De Turksche Gezant Cavad Ustum overhan digt zijn geloofsbrief aan de Koningin. 80ste verjaardag van Christine Doorman, schrijfster. Overleden A. J. Tassemeijer, Notaris. Opening van het eerste Ned. Baptisten Dia conessenhuis, Stichting Tabitha”, Badhuis weg 73 te Scheveningen. 100-jarig bestaan van den Hoogen Raad der Nederlanden. 40-jarig jubileum van C. M. Schilt, hoofd redacteur van „Het Vaderland”. 25-jarig jubileum van Ds. A. Offeringa, Ned. Herv. Predikant te Scheveningen. Overleden C. L. Levoir, oud-bestuurslid van de Vereen. „Die Haghe”. Op de R.K. Begraafplaats aan de Kerkhof- laan wordt een monument onthuld op het graf van den heer L. F. Guit, Voorzitter van den Ned. R.K. Bond van Overheidspersoneel „St. Paulus”. Algemeene vergadering van de Internationale Federatie der Gramofoon-industrie in het Palace-Hotel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 310