10 Juni 10 10 10 11 11 11 13 het 13 13 18 19 20 H. J. Coert. 18 18 KRONIEK OVER 1938 296 Onthulling Voorhout. 40-jarig jubileum van K. de Jong, Arts. tot 2 Juli. Achtste Internationale Wegencongres te ’s-Gravenhage. 80ste verjaardag van Mr. D. Fock, Minister van Staat, oud-Gouverneur-Generaal van Ned. O.-Indië. 40-jarig dokters jubileum van Arts. Dr. W. W. van der Meulen, oud-Wethouder van Onderwijs, wordt 70 jaar. Overleden Mr. A. D. W. de Vries, oud-Lid van den Raad van State. 60-jarig bestaan van de Coöp. Winkelver- eeniging .Eigen Hulp”. Overleden J. C. Roest, oud-Ontvanger der Directe Belastingen te ’s-Gravenhage. Om 12.18 wordt in Den Haag een lichte aard schok gevoeld. Instelling bij de Kon. Ned. Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen en bij het hoofdkantoor van de Bataafsche Importmij. (Verkoopkantoor van Kon. Shell producten) van de vijfdaagsche werkweek. Heropening van het geheel verbouwde Hotel Paulez. Dr. W. Hoving benoemd tot rector van 2e Gemeentelijk Gymnasium. Gedurende 55 jaren is Mej. Saartje Weijman strandkoopvrouw geweest. 60-jarig bestaan van de Coöp. Winkelver- eeniging „Eigen Hulp”. van de Emmabank in het Lange

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 311