22 Juni 24 24 24 25 25 27 27 28 29 de 29 30 KRONIEK OVER 1938 297 Kapitein Walther Boer door de Binnenhof-concerten van de nieuw gedeelte van Koop- de Spiegel- van een I de Kamer aan de van Heropening van het Koninklijk Penning kabinet in het Haagsche Gemeentemuseum. Oprichting van de Eerste Nederlandsche Vereeniging voor Rhytmische Gymnastiek. Opening van de lokaliteiten van de Vereeni ging tot Bevordering van het Vreemdelingen verkeer ’s-Gravenhage, ondergebracht in het gebouw der A.N.V.V., Parkstraat 38. Sir Earle Page, Australisch Minister, bezoekt Den Haag en wordt door de regeering ont vangen. Huldiging van bezoekers van Kon. Mil. Kapel. Overleden M. W. Doppenberg, eigenaar van den door hem in 1898 opgerichte bloemen winkel aan het Lange Voorhout. Opening van de 4e Geref. Kerk, de Pniëlkerk, te Scheveningen. De Gemeenteraad benoemt den arts A. Putto tot Directeur van den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst. Officieele opening van het gebouw van handel en Fabrieken straat. Opening van den doorgaanden weg van van Alkemadelaan naar Scheveningen. Bezoek van den Lord-Mayor van Liverpool aan den Burgemeester. De Sultan van Boelangan komt in Den Haag aan ter bijwoning van het Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 312