30 Juni 1 Juli KRONIEK OVER 1938 298 1 1 1 1 1 4 2 4 11 Afscheid van Kolonel A. R. van den Bent als commandant van de brigade grenadiers en jagers wegens zijn benoeming tot commandant van de 4e divisie. Opening van de nieuwe kantoorlokalen van de V.V.V. 's-Gravenhage in het gebouw Parkstraat 38. Het Instituut Pont vestigt zich op den hoek van de Anna Paulownastraat en de Laan van Meerdervoort. In de tentoonstellingszaal van het Gemeente archief wordt een tentoonstelling van prijs vraagontwerpen voor een versiering van het Lange Voorhout geopend. Herdenking van het 25-jarig bestaan van de Centrale Commissie voor drinkwatervoorzie ning en het Rijksbureau voor drinkwatervoor ziening in het Hotel „De Witte Brug”. Prins Youssof Kamal van Egypte in Den Haag aangekomen. 40-jarig jubileum als onderwijzer van J. Kleyn Rzn., hoofd van de Wilhelminaschool te Loosduinen. Het voorstel van B. en W. tot uitvoering van den bouw van het nieuwe stadhuis volgens het ontwerp Luthman wordt door den Ge meenteraad met 29 tegen 12 stemmen aan genomen. 40-jarig bestaan van de Koninklijke Neder- landsche Automobiel Club. Overleden Prof. G. J. W. Koolemans Beynen, Voorzitter der centrale commissie voor de bloedtransfusiediensten van het Nederland- sche Roode Kruis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 313