7 Juli 8 KRONIEK OVER 1938 299 8 C. 11 13 13 14 15 15 de 23-29 24 25-29 26 de Lijnbaan. van Hille als de Bilders- Bezoek te Scheveningen van den Directeur- Generaal der Spoorwegen in Italië den heer Luigi Velani. Opwachting van den nieuwen Peruaanschen Gezant, Dr. Ricardo Boza Aizoorbe, bij den Minister van Buitenlandsche Zaken. 60-jarig ambtsjubileum van C. van Heels- b erg en, Veearts. Bezoek van Zijne Exc. Mohammed Charara Pasja, Onderstaatssecretaris van Buitenland sche Zaken van Egypte aan den Minister van Buitenlandsche Zaken. Japansch bezoek in Den Haag in verband met de in 1940 te houden tentoonstelling in Tokio. Fransche journalisten bezoeken het Gemeente museum. Afscheid van Dr. G. E. W. rector van het Gymnasium aan straat. Opening van Catharina Hoeve in den tuin van het Roomhuis Boschhek. Gelegenheid tot „dansen onder de hooischelf”.) 50-jarig bestaan van den handel in optische, natuur- en scheikundige instrumenten van firma Moulijn in de Wagenstraat 111. Congres van de „International Auxiliary Language Association” in het Oranje Hotel. Plechtige Kerkdienst in de Russische Kerk, Obrechtstraat 9, ter nagedachtenis van Ko ningin Maria van Roemenië. Congres „de la Fédération Internationale des Fonctionnaires et du Personnel du Service Public” in het Kurhaus. Lijn 10 rijdt voortaan over

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 314