27 Juli KRONIEK OVER 1938 300 31 31 Aug. Nieuw-Oost- 1 2 4 4 7 12 12 15 J L van der Tuyn tot St. Jacobus de Ds. Js. Bootsma, rustend van de Stichting „Bloe- J. G. Pippel, Administrateur- de Griffie der Tweede Kamer. i den Sultan van Deli, om het van H.M. de Koningin te De Belgische Minister van Openbare Werken en Werkverschaffing Balthasar is voor een kort verblijf in de Residentie aangekomen. Opheffing der School aan de Copernicus- straat. Overleden Dr. W. J. Hartman, oud-Lid van den Gemeenteraad. De boomen aan de Laan van Indië worden gekapt. Aftreden van Directeur van Aankomst van regeeringsjubileum komen vieren. 75ste verjaardag van geestelijk verzorger mendaal” te Loosduinen. Overleden Mr. Dr. M. Polak, oud-Raadsheer in den Hoogen Raad. Installatie van Deken J. M Pastoor van de Parochie van Meerdere aan de Parkstraat. Opening van de „Gastoonzaal” in het vroegere Café „Hollandais” aan de Groenmarkt. Aankomst van den Sultan van Pontianak, Z.H. Sjarif Mohamed Alhadrie, ter bijwo ning van het regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. Aankomst van den Sultan van Langkat, Z.H. Toeankoe Machmoed Abdul Djalil Rachmat Sjak, met zijn gemalin en gevolg ter bijwoning van het regeeringsjubileum van H.M. de Ko ningin.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 315