KRONIEK OVER 1938 301 15 Aug. 16 19 19 19-22 22-27 24 26 26 28 29 29 30 30 30 van Pastoor P. L. Bangert den Soesoe- van het H.M. de Koningin. I. van den Berg, oud- 25-jarig jubileum te Loosduinen. Ontruiming van de Alexanderkazerne aan de Laan Copes van Cattenburch en ingebruik neming van de kazerne aan de Van Alkemade- laan. Aankomst van de deputatie van hoenan van Soerakarta ter bijwoning regeeringsjubileum van 85ste verjaardag van Industrieel. Internationaal Katholiek Vredes Congres in Huize „Katwijk”. 34ste Interparlementaire Conferentie in de Ridderzaal. Opening van den nieuwen vleugel van het gebouw van den Postcheque- en Girodienst. Opening van de Jubileum-tentoonstelling ,,’s-Gravenhage 1898—1938" in Houtrust. Omzendbrief van den Gem. Geneesk. Dienst aan alle Haagsche geneesheeren, in zake ge vallen van kinderverlamming. Défilé van den Bijz. Vrijw. Landstorm voor H.M. de Koningin langs het Huis ten Bosch. Wapenschouw van de Koninklijke Weer macht voor H.M. de Koningin op het nieuwe gedeelte van de Van Alkemadelaan. De Haagsche Openbare Scholen krijgen extra vacantie wegens kinderverlamming van 1 t/m 6 September. Wijdingsdiensten in verschillende kerken. Massa-concert op het Plein 1813. Het Prinselijk paar ontvangt Indische vorsten en delegaties op het Huis ten Bosch.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 316