11= KRONIEK OVER 1938 302 30 Aug. 30 31 1 Sept. Koetsveld- 2 Sept. de nationale 2 de nieuwe 2 2 2 3 3 1 1 van het In- Industrialisatie te Afscheid van Mr. D. Lodder, als Vice-Presi dent van het Haagsche Gerechtshof. Afscheid van Ds. L. H. van der Meiden, van de Chr. Geref. Gemeente in verband met zijn benoeming tot Hoogleeraar aan de Theol. School te Apeldoorn. Herdenking van het 40-jarig regeerings- jubileum van H.M. de Koningin. Middag- en avond-rijtoer van H.M. de Ko ningin door de straten van Den Haag. Feestconcert in de Groote Kerk. Opening van de Dr. C. E. van school aan de Teylerstraat. 1 en 2 Sept. Vliegfeesten op Ypenburg. 1 t/m 3 Driedaagsche Studie-conferentie ternationaal Instituut voor Scheveningen. Opening van de tentoonstelling „De Resi dentie onder Koningin Wilhelmina” in het Gemeentemuseum. Eerste publieke vertooning van i film „Veertig jaren". Groote rijjool te Loosduinen. Officieele ingebruikneming van Alexanderkazerne aan de Van Alkemade- laan. 25-jarig jubileum van Prof. Ir. C. L. van der Bilt en W. Drees als leden van den Gemeente raad. Groote vlootschouw te Scheveningen. Bijeenkomst van de Buitenlandsche Persver- eeniging in Hotel „Wittebrug”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 317