KRONIEK OVER 1938 303 3 Sept. 4 6 7 10 12 6 6 6 6 5 Sept. 5 Wegens 20 gevallen van kinderverlamming in Den Haag zijn de kinderfeesten uitgesteld en is de vacantie verlengd. Dienst van dankbaarheid in de Oud-Katho- lieke Kerk in de Juffrouw Idastraat. Inplaats van een preek werd een herderlijke brief der Bisschoppen van de Oud-Katholieke Kerk voorgelezen. 4 en 5 Sept. Buitengewone diensten in de Synagogen aan Prinsessegracht en Wagenstraat. Dankdiensten in verschillende kerken. Vreugde-vuur op het strand te Scheveningen, 4000 jongeren brengen hulde aan de Koningin. Haagsche Gemeentevlag plechtig uitgereikt aan Haagsche jongeren door Burgemeester De Monchy. Ruiterfeest op het Alexanderveld. Volksdansen in het Westbroekpark. Vuurwerk op het Malieveld. Overleden in de Rudolf Steinerkliniek Mr. P. Droogleever Fortuyn, Burgemeester van Rot terdam, oud-Lid van den Gemeenteraad en oud-W ethouder. 100 renners uit alle deelen des lands nemen deel aan de ronde van Den Haag op het Malieveld. Ingebruikneming van de nieuwe Aula op de Algemeene Begraafplaats bij de ter aarde- bestelling van Mr. P. Droogleever Fortuyn. Zangersfeest in de Kurzaal, uitgaande van de „Stichting Scheveningen tot viering van de Nationale en Oranje gedenkdagen”, tot slot van de feestelijkheden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 318