KRONIEK OVER 1938 304 14 Sept. 14 15 16 18-19 tijdlang ge- 19 21 24 Deli uit Den 26 26 28 17 17 van de electrische spoorlijn Rotterdam-Hofplein. Regeeringsdiner in de Ridderzaal ter eere van de Indische Vorsten. 25-jarig jubileum van Ds. L. Boer, Ned. Herv. Predikant te Scheveningen. Zangavond in de Groote Kerk door den Ring ’s-Gravenhage van den Kon. Bond van Chr. Oratoriumvereenigingen ter herdenking van het 40-jarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. Afscheidsaudiëntie verleend door H.M. de Koningin aan Sir Hubert Montgomery, En- gelschen Gezant. Vertrek van den Sultan van Langkat. Huldiging van G. J. N. Prick, Inspecteur der P.T.T., naar aanleiding van zijn 40-jarig ambtsjubileum. Geslaagde verduisteringsproef 's nachts om twee uur in de geheele stad. De Haagsche scholen, die een sloten zijn geweest wegens kinderverlamming, worden weer geopend. Alarmeeringsproef, dienende om gegevens te verzamelen over den onderlingen afstand en de opstellingshoogte waarop de sirenes ge plaatst moeten worden. Vertrek van den Sultan van Haag. 30-jarig bestaan van Den Haag naar Overleden te Oosterbeek B. Arps, kunst schilder. In verband met den internationalen toestand heerscht drukte op de Banken. Vele spaarders halen hun geld terug.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 319