KRONIEK OVER 1938 305 28 Sept. radiorede waarbij 29 30 30 1 Oct. de invoering 1 1 1 1 1 gedenkteeken op het graf 6 7 5 6 de Beel- de vol van Pontianak. het R.K. Militaire Vice-President Inwerkingtreding voor den afvoer bezoekers van Minister Colijn houdt een i hij o.a. waarschuwt tegen het hamsteren. Viering van den 256sten verjaardag van Stichting der Haagsche Academie van dende Kunsten naar aanleiding van tooiing van het nieuwe gebouw. Plechtige inbezitneming van het nieuwe ge bouw van den Hoogen Raad der Nederlanden aan het Plein. Geloofsbrieven overhandigd door den nieu wen Engelschen Gezant Sir Nevile Bland. Plechtige bijeenkomst in de Ridderzaal ter viering van het eeuwfeest van der Burgerlijke Wetgeving. De stadsbijkantoren der P.T.T. worden voort aan geopend om 8.30 uur. Het kantoor in de Fahrenheitstraat om 8 uur. 60-jarig bestaan van de Haagsche Gym nastiek- en Schermvereeniging Olympia”. Afscheid van A. H. Schirm als Directeur van de Gemeente-apotheek. Overleden Mr. J. AE. A. Lisman, oud-Raads- lid. Onthulling van een van Dr. P. Pijl. Vertrek van den Sultan Officieele opening van Tehuis op Waalsdorp. Mr. W. Lunsingh Tonckens beëedigd als van het Gerechtshof. van een nieuwe regeling van per auto vertrekkende het Gebouw voor K. en W., 20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 320