KRONIEK OVER 1938 306 8 Oct. 8 8 9 10 10 12 13 15 herscholingscursus voor 15 17 het de hetgeen voortaan met volgnummers zal ge schieden. Opening van het nieuwe gebouw van Instituut voor Individueel Onderwijs aan Laan van Poot 91. Groote oefening van het Nederlandsche Roode Kruis. Driehonderd gewonden zullen per trein, ziekenauto en boot worden getrans porteerd naar Den Haag en gedistribueerd worden over vijf ziekenhuizen. Herdenking van het honderd-jarig bestaan van het eerste Gymnasium. De Scheveningsche logger Sch. 102 van de reederij N.V. Fr. Vrolijk aan de buitenzijde van de haven op de Noorderhavenpier ver gaan. Huldiging van de Nederlandsche oudstrij ders in den Boerenoorlog in Metropole Palace. Huldiging van Ir. J. W. Albarda naar aan leiding van zijn zilveren jubileum als lid van de Tweede Kamer. Inwijding van een Evangelisatie-wagen, welke geplaatst is naast het woonwagenpark aan de Slachthuiskade om godsdienstig en maat schappelijk werk te verrichten. Stichting van de afdeeling Luchtbescherming Loosduinen. Oprichting van een hotelpersoneel. Opening van het Wuitehuis, vereenigingsge- bouw van de Doopsgezinde Gemeente in de Oranjestraat 7. Heropening Werkloozentehuis „De Schuil plaats” te Loosduinen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 321