18 Oct. 19 20 20 22 26 27 29 22 25 25 19 19 KRONIEK OVER 1938 307 de juweliersfirma J. van De Hongaarsche Aartshertog Josef Frans ge bruikt met Prins Bernhard het noenmaal op het Paleis Huis ten Bosch. Opening van het herbouwde Asta-Theater. In de wagens van de H.T.M. zijn bij de zit plaatsen tafeltjes aangebracht. Benoeming van Dr. N. B. Tenhaeff, Rector van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum, tot Hoogleeraar in de Algemeene Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Oprichting van een Oranje-Vereeniging te Loosduinen. 40-jarig jubileum van de N.V. De Eerste Nederlandsche Maatschappij tot verzekering van Risico in Loterijen „Lotisico Onthulling van een gedenksteen op het graf van Willem Kloos op Nieuw Eykenduynen. Overleden Dr. N. C. Mulder, Arts. Sluiting van kapperszaken op Dinsdagmiddag. Afscheid van L. Rietbergen als Directeur van het Oudeliedengesticht der Ned. Herv. Gemeente. B. en W. van Voorburg hebben besloten om in de Bilderdijklaan, die Den Haag met Voor burg verbindt en die een half uur na zons ondergang gesloten werd, verlichting aan te brengen, zoodat zij ook ’s avonds toeganke lijk is. 50-jarig bestaan van Willigen en Zonen. tot 13 Nov. Tentoonstelling op het Gemeente archief gewijd aan Het Haagsche Bosch en Haagsche parken voorheen en thans.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 322