KRONIEK OVER 1938 308 1 Nov. 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 van Den Den Haag in per- B. en W. aan den Raad tot het voormalig Hotel Royal, no. 58, aan de Vereeniging voor 145.000. van een Mazdaznan Centrum in de Invoering van maandtrajectkaarten a 4. door de H.T.M., waarvan men op één lijn tweemaal daags gebruik kan maken. De Staf der Kustartillerie wordt Helder overgeplaatst naar ceel Jozef Israëlslaan 36. Eervol ontslag verleend aan Mr. W. van Griethuysen als Griffier van het Gerechtshof te 's-Gravenhage. Prins Bernhard, die enkele lessen wil volgen aan de Hoogere Krijsschool, woont de ope- ningsbijeenkomst bij. Tentoonstelling van gemaakte kleedingstuk- ken naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Haagsche Naaiwerkvereeniging, in de Galerijzaal van het Paleis Noordeinde. Viering van het vijftig-jarig bestaan der Indische Militaire Tehuizen in Pulchri Studio. Viering van het 40-jarig tooneeljubileum van Tilly Lus in den Kon. Schouwburg met „Renée Jeanne”. Voorstel van verkoop van Badhuisweg „Ons Thuis” Opening Prins Hendrikstraat 11. Ontvangst van den nieuw benoemden Gezant van Uruguay aan het Nederlandsche Hof Mr. Carlos Maria Gurmèndez door den Mi nister van Buitenlandsche Zaken. Overleden Mr. L. Ch. Besier, oud-Procureur- Generaal bij den Hoogen Raad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 323