5 Nov. 6 14 15 15 16 17 17 17 17 17 gebou- en den van W. Kruit, In- KRONIEK OVER 1938 309 de Artsen-Geheelont- 40-jarig jubileum van houdersvereeniging. 40-jarig jubileum van Ds. H. Janssen, Leger en Vlootpredikant in Algemeenen Dienst, als predikant bij de Christelijk Gereformeerde Kerk. Na de gunstige beslissing van den President van de Haagsche Rechtbank in zake de wilde busdiensten hebben de bussen van Somme- ling, Gedempte Burgwal, weder gereden. Stichtingsacte opgemaakt voor de organisatie „International Jewish Colonisation Society”, welke gevestigd is Buitenhof 47. Voor dit doel zijn reeds toezeggingen gedaan voor meer dan 1.000.000. 100-jarig bestaan van de N.V. Manufacturen- handel A. Schröder Co. 40-jarig ambtsjubileum specteur der P.T.T. Aanbesteding voor het afbreken van wen aan den Hofweg, de Hofstraat Hofsingel. Kransleggingen door het Haagsch Comité van Volksfeesten bij het Nationale Gedenkteeken op Plein 1813 en door de afd. Den Haag van het Nationaal Jongeren Verbond op het graf van Van Hogendorp op de Algemeene Be graafplaats. Benoeming van Dr. J. W. G. ter Braak tot neuroloog bij de Gemeenteziekenhuizen. 25-jarig ambtsjubileum van Ds. J. G. Feen- stra. Gereformeerd predikant teScheveningen. Voorlezing van de oude proclamatie van 1813 van af het stadhuisbordes en wandeling door

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 324