KRONIEK OVER 1938 313 25 Dec. 28 29 30 30 van Jhr. Mr. Rh. Feith als Presi- den Hoogen Raad. van R. N. M. Eykel als genees- pharmaceutisch Hoofd-inspecteur van de Vereeniging voor Op de vijvers van het Gemeentemuseum wordt druk schaatsen gereden. 25-jarig jubileum van Dr. C. Bouma, Predi kant bij de Geref. Kerk van ’s-Gravenhage- Oost. 80-jarig bestaan Paedagogiek. Afscheid dent van Afscheid kundig en van de Volksgezondheid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 328