Bl? ALPHABETISCH REGISTER 316 Biz. 149 16 I Henegou- i, Cornells van 68, Binckhorst, de heer Binckhorstpolder 294 15 Boer, Walther Boerenoorlog, oudstrijders Bois, Hugo du Boland, Dr. G. W. Blankkenburgerduin Blécourt, A. S. de Bic Blijenburg Boas en Soon Boas, Abraham I Boas, Tobias Bocht van Guinee 175 297 304 310 129 300 73 129, 171 95 253, 264 196 14 13, 115, 143, 181, 232 284 39, 136 307 Bibliotheek, Kinder Bierkade 37, Bilderdijklaan, verlichting Bilt, Prof. Ir. C. L. van der 302 123 115 Binjamin Senior, Mordechay 68 Binkhorst, de 115, 116, 183, 196 120 305 266, 276, 277 294 Blz. 297 306 257 288 BoldinghGoemans, W. L. 281 Bolkestein, G. 3 (nt 1), 8, 12, Bond van Chr. Oratoriumver- eenigingen, Kon304 Bond van Dienstplichtige On derofficieren, Nat. 310 Bond, Ned. Christen-Vrouwen- 312 Bond van Onderofficieren, Kon. Nederl. Boot, Martina Bootsma, Ds. Js. Booij, Mevrouw Bor, Pieter Borchman, Everard Borges, Jodin73 Borselen, Cornells van .180 Bos, Adriaen194 Bosch, het 151, 180, 204, 205, 218, 221, 222, 232, 246, 247, 257, 261, 262 Bosch, Gijsbrecht Pietersz van den222, Bosch, J. H Bosch, Pieter Gijsbrechtsz van den2" Bosch, Thobias van den Bosch Kemper, Jhr. Mr. de 164 151, 152 22 176 313 158, 167 309 281 176 16 Binkhorstkade Bland, Sir Nevile Blankenburg, Buitengoed 258 (nt 1) 258 236 (nt 1 :ljngh, Ghijsbert 257 206 11 89 93, 94 68 143 Boeckhoven, Jacob Franchoys van Boelangan, Sultan van Boer, Ds. L Boschkapel Boschpoort Bosscha, Prof. Dr. J. Boudaen, Mr. Balthasar Bouma, Dr. C Bouwen Symonzoen Braak, Dr. J. W. G. ter Braak, Menno ter Braeckel, Aelbrecht van Brakman, Dr. C. Betgen Jan Pouwelszoens we duwe Beth Jacob, Israëlietische ge meente 30 vlg. Beuckelaer, Maria Claesdr 127 128, 158, 166, 167, 175, 184, 185 Beuckelaer, Mr. Nicolaes 124-128, 137, 138, 158, 165, 166, 170, 184, 185, 202, 203 Beveren, Aleyd van .187 Beversluis, M282 Beyersbergen van wen, C. J. Beynen, Dr. L. R. 12, Bezuidenhoutsche weg

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 331