I ALPHABETISCH REGISTER 318 309 302 301 299 144 Colijn, Minister Coman Aernt Coman Meeus 298 302 301 Biz 310 191 191 om 294 310 227 102 310 187 197 205, 206 198, 199 145 296 281 74 Nederlandsche 294 127, 191, 216, 227, 229 305 148 142, 148 Coman Willemslaan 113, 114 vlg. Comans, Elisabeth Comans, Jan Willemsz Comité voor uitgewekenen ras of geloof, Protestantsch Blz. Cavaleriekazerne OudeWaals- dorperweg, nieuwe 302 Cent Maertsz. 248, 254, 275—277 Ceulen, Johan van 191 Claas Robbrechtszoons land 208, 219 vlg. 144 147, 153 194 Claes die backer Clais de cock Claes Aelewijns Claes Bruynsz. 140, 141, 143, 144, 148 Claes Click Heyndrickss .194 Claes Dammesz. 146. 152 Claes Dircks171 Claes Dirck Joseph's kinderen 140, 143, 146 Claes Jan Bruynsz. 142—144 Claes Willemsz148 Clara Adriaensdr. 185, 198 Clemeyns Gerijtsdochter 149 Clemeyns Jan Jansz.'s weduwe 149 Clingendaal Cnol, Simon Comité, Haagsche Crisis Cock van Nerijnen, Anna Cocq, Dr. IJsbrant de Coecamp Coedijck, Francois Coenrait Zegerszoon Coert, H. J Colenbrander, H. T. Coif, Jan Coligny, Louise de Hulp- Comité voor Volksfeesten, Haagsch- Comité „Wij bouwen mee" 288 Commissie voor drinkwater voorziening, Centrale Concert Groote Kerk Concert Plein 1813 Conferentie van het Interna tionaal Comité voor Vrede en ontwapening, Studie- 290 Conferentie van het Interna tionaal Instituut voor Indu strialisatie, Driedaagsche Studie- Conferentie, Internationale Luchtvaart- Conferentie, Intern. Radio- Conferentie, 34ste Interparle mentaire Conferentie, Gezanten Congres „de la Fédération In tern. des Fonctionnaires et du Personnel du Service Pu blic” Congres, 8ste Internationale Wegen-296 Congres, Katholiek Vredes- 301 Consultatiebureau voor Lucht bescherming 287 Convent. St. Elisabeth .179 Convent van Sinte Maria in Galilea Convent van Onze Lieve Vrouw in Jerusalem 147 Convent te Rodenburch, Zus ter 144, 147 Cool, Adr189 Cool, Anneken192 Coolen, Adriaen Dircksz. 173 (nt) Coolen, Dirck Pieterss. 173 (nt)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 333