ALPHABETISCH REGISTER 325 Biz. K. Koophandel en Fa- Jan Philipse 157 173 Juda Senior Juffrouw Idastraat 7 22 Jannetje Dircxdr. 159, Jannetje Willemsdr. Janssen, Ds. H. Japansch bezoek Javastraat Jehuda Senior, Mordechay van Jeugddienst door Ned. Herv. predikanten Job Janss Joest Willemsz. Johanna Jansdr. Jong, Cornells de Jong, K. de Jong, M. S. de Jonge, Mr. Cornells de 291 179 144. 148 172, 180 260 296 286 203 Jonge, Jacob de 246, 247, 251 Jonge, Jhr. Mr. J. C. de Jonge, Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge, Steven de282 Jongen, Maarten133 Jonghe, Jacob de259 Joost Jansz150 Joost Pietersz142 Joost Pouwels Joris Janss Jorijs Heynrijckzoen Jorijs Pieters Josephus Jitta, Dr. N. M. Journalisten, Fransche 289 279 292 182 312 294 303 150 297 299 193 283 172 van 171, 180 Kamer van brieken297 Kanter, P. J. de281 Kapelsbrug 149, 152, 162, 164, 189, 206 307 (ntl) 287 286 282 40 148 219—221 312 Biz. Jan Jan Pouwels 145, 149 Jan Jansz. 140, 142, 145, 149, 152, 161 159, 162, 188 Jan Willemszoon 157, 163, 172 Jan IJsbrants196 Jan van IJsselsteynlaan 143 Jannetgen Adriaen Bouwensdr. 180 163, 188 198 309 299 152, 251 55 Kapperszaken, Sluiting Karel V253 Karel van Zweden, Prins Kassidolatz, D Kasteel, Dr. P Kasuarystraat Katherijn Willemsdr. Kazernestraat Kazue Kuwajima, Gezant Kegelbond, 's-Gravenhaagsche 288 Keizerstraat271 Kenniphoven, Maerten Lam- brechtss van Kerk, Kerkorgel van de vroe gere Engelsche279 Kerk St. Albaans, Vrij Katho lieke Kerk, St. Jacobs Kerk, St. Joseph Kerk, Klooster Kerk te Loosduinen, 2de Ned. Herv Kerk, Luthersche Kerk, Oud-Katholieke Kerk, St. Pieters Kerk, Pniël- Kerk, Russische Kerkhof Kerkstraat 122, 141, 149, 161, 163 Kernkamp, J. H Ketel, Heyman van de Ketel, Heer van Cabau, Johan van de172, 180 Ketel Heymanss, Jan van de 159, 169 .180 160, 169 160, 169 294 299 Jozef Frans, Aartshertog 307 83, 89 193

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 340