I J. W ALPHABETISCH REGISTER 326 L. 217 148 216 229 300 279 298 113, 134 113 166 150, 151 132 168, 219, 230, 233, 235, 250 16 17 285 216 225 309 Lange Houtstraat Lange Voorhout Langkat, Sultan van Lankhout, H. Lapstraat Lausado, Jacob Lausado, Rica Leder, J Leenmans, Dr. H. A. Leenschot, de heer Leeszaal, Haagsche Openbare 283, 284 .283 73 .260 .195 294, 311 133, 184 155, 161 174, 178 .310 143, 158, 171, 172 Kossmann, Dr Koster, Edw. B Kroon, F Kruikius, Gebroeders Kruikius, kaart van Kruit, W Biz. Krijgsschool, Hoogere 293, 308 Kunstkring, Haagsche 284 Kurhaus-restaurant 295 Kustartillerie, Overplaatsing 308 Kuyper, Abraham 282, 283 Kyzer, Max282 Biz. Keyser, Willem Corneliss 194 Kievit, Simon196 Kinderverlamming 301, 303, 304 Klaasen, C. J295 Kleine Veentje 216, 217, 223 (nt 2)226, 227, 229 (nt 2), 233, 234, 246, 247, 250, 254 (nt 3), 266 Kleyn Rzn., J298 Kloeke, G. G280 Kloos, Willem 282, 291, 307 Klooster van St. Elisabeth 143, 181, 193, 204 (nt 1), 220 Klooster van St. Maria in Ga- lilea 114 (nt), 115 (ntl), 117—121, 123, 129—131, 133, 140, 146, 158, 160, 172, 174, 178, 194. 200, 284 Klooster. Zie ook Convent. Kloosterpoort153 Kneuterdijk 152, 167, 186, 193 Knuttel, G285 Koekamp130 Koenen, de Heer 39 (nt 1) Koningin, 40-jarig regeerings- jubileum H.M. de 302 Konijnenburg, W. A. van 282, 288 Koolemans Beynen, Prof. G. Kooltuin Korte Houtstraat Korte Nobelstraat Korte Poten Korte Voorhout Kortenbosch, Laak, de Laan, de Laan van Eikenduinen Laan van Meerdervoort Laan v. Nieuw-Oost Indië Labouchère, Dr. G. C. Lammeken in 't Groen 125 128, 137—139, 166, 167, 173 (nt), 186, 194—196, 198 Landas, Marie de .191 Landstorm, Bijz. Vrijw. 301 180, 187 .130 .304 .310 123, 161, 174 82 72 290 1 82 Kinder- Leeszaal, Openbare Leeuwen, Wed. van Leeuwen, Joost van Lefebure, Abraham Leger des Heils Leidsche Wagenveer Lenert Jans zoon Lenert Wouterss. Leopold III, Koning Leprooshuis 121 123, 152, 155.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 341