ALPHABETISCH REGISTER 327 296 296 194 194 Lerson, Johan Lerson, Johanna Lerson, Ritchert Lerson, Willem Levi de Jonge, Abraham Levoir, C. L 299 148 96 144, 147, 153 302 2 Machteld Jansdr Machtelt Barendsdr. Mach telt Pieter Jansz’s wedu- 142, 145, 149, 150 286 212 (nt 1), 270 .68 191 153, 164 .184 147, 153 310 197 22 291 197 110 40 Ill 305 297 289 40 Biz. 199 199 199 199 89 295 66 94 212 (nt 1) 197 187 289 Locksnoer, Geryt Lodder, Mr. D. Lodewijk-Napoleon, Koning Lookeren Campagne, Mr. C. van Loosduinen Lopes, Moseh de Aron Loquermans, Wilhelmina Lorresteeg Lorrestraat Louwars Janszoen Lovink, Dr. H. J292 Lubeeck, meester174 Luchtbescherming Loosduinen 306 Luchtbeschermingsdienst 291 Levy, Joseph Levy, Manuel Leywech Liebergen, Dirck Lier, Margaretha van Lier, Mr. S. E. J. M. van Limburg Stirum, Willem Graaf van Lin, Willem Coenraets van Lindo, Dr. M. P. Lindoduin Linschoten, Fijck van Lion, Abraham de Lipman, Eliezer bar Lis, de Heer de Lisman, Mr. J. A3. A. Liverpool, Lord-Mayor van Lobatto, G. R Lobo, Joseph Jesurun Lobo, Joseph Medina 70, 71, 95, we Maeckroock, Ariaentge Le- naertsdr Maeckroock, Cornells Le- naertsz Maeckroock, Jan Leenertss 194 Maechroock, Jannitgen Le- naertsdr194 Maeckroock, Lenaert 133, 179 Maeckroock, Lenaert Jansz. 194 Biz. Luchtenburch, Rentmeester 264 Luchtgevaar291 Ludolf Bernardszoon 145, 151 Lunsingh Tonckens, Mr. W. 305 Lus, Tilly308 Lusthof, Cornells Maertenss. 195 Lusthoff, Jan Maertenss. .195 Lusthoff, Maerten Leenderts. 195 Lusthoff, Marie Maertensdr. 196 Lusthoff, Schrevel Maertenss. 195 Lijnbaan Lijsbet Willemsdr. M. Maanen, F. J. van 7 Maarten Maartensz 264 Maatschappij. Bataafsche Im port- Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen, Kon. Ned Maatschappij tot verzekering van Risico in Loterijen ,,Lo- tisico”, N.V. de Iste Ned. 307 Machado, H43 Machado, Anthoni Alvarez Ill Machado, Moses 86, 110 Machteld Jacobsdochter 123, 161, 170 149, 165 194

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 342