A) ALPHABETISCH REGISTER 330 Biz. P. Padmos O. 67 van Notbij, Willem Nunes, Isaecq Nunes Alvares, Mattatiah Nunes Ximenes, Rachel Nutsspaarbank, Bijkantoor Noordmolen Noordveen, Persijn, Jan Adriaansz van Persyn, Jan Hendriksz. Biz. 228 228 283 221 (nt 1), 222, 231 112 (nt 1), 113 van Wegenbou- 310 227 Oudschans Dentz, Fred. Outshoorn, Jhr. Willem van 129, 171, 195 Padvinders Nelsongroep Page, Sir Earle Paleis in het Noordeinde Pallache, Dr Pander, K. G Pander en 164 165 118, 150, 158, 164, 165, 170, 175 234, 235, 247 181, 208, 213, 216ā€”219, 221, 223 (nt 2), 225, 230, 232, 239, 241, 248, 254 (nt 3), 266, 270, 272 - 74 89 68 63 290 Ouwen, mr. Jan den Ouwen, Maria den Ozinga, Dr. M. D. Papefonds Papestraat Pareira, Juda Parkeerterrein Laan v. Meer- dervoort312 Parkstraat132 Pasja, Mohammed Charara 299 Pastoorswarande 142, 148, 149, 168, 223 (nt 2), 269 .282 278 17 48 297 Pattist, J. N Pegasusstraat Pen, K. J Pena, Joseph de la Penningkabinet, Kon. Peireira, Jacob 30, 31, 33, 42, 78, 88, 91, 110, 111 43, 45 Pereira, Selomoh Pereira Mendes, Doctor Ja- hacob 45, 47, 64, Persijn, familie van 228 Persyn, Jvr192 Persyn, Hypolitus .167 - - - .189 124, 167 Pabon, Drs N. J. 114 (nt), 115 (nt2), 117 (ntl), 140, 210 vlg. 143, 148, 150, 163, 167, 168, 194 291 297 230 16 286 Zonen N.V., H. 286, 287, 290 294 148, 193 88 Obreen, H. G. dā€™ 239 (nt 1 Oem van Wijngaerden, Joost 180 Ockenburg, Mej288 Ockenburgh285 Zie ook Huis. Offeringa, Ds. A295 Oirschot van den Broek, Jo han dā€™72 Oldenbarnevelt, Johan van 283 Oost-Escamp .211 (nt 4) Oostbeek 217, 218 (nt 2) Oostblok217, 270 Oostenbroeck, Joris Leendertss 196 Oosterbeek Oosthoeve Organisatie wers, Internationale Oude Hof Oude Molstraat 226, 227 (nt 2) Oude Wetering 213, 221, 222, 231, 232, 241, 245, 246, 248, 251 279 Noorden, Jacop Aelbaerents van Noorden, Machteld van Noorden, Philips van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 345