ALPHABETISCH REGISTER 331 Biz. Biz. Persyn, Nicolaes 70 311 Pieter Jansz 117, Pigott, Mgr. F. W. Pinto, David de Pinto, David de Joseph de 69 68 69 Pinsiotto, de Heer Pint, Dirk Jansz Pinto, de Heer de Pinto, Abraham de 39, 40, 70, 71, 95, Pinto, Anthonij de Pieter Karelszoon Pieter Pietersz. Pieter Reiniersz. Pieter Willemsz. Pietergen Cornelisdr. Pietergen Heyndrickss 174, 176-178, Persijn, mr. Pieter van Philips Henricxs Philips Korstantszoon Phillip Willemsz. Phillips Gillis Phillips Martijnsz. Picart, B Piek, Cornells Piet Heinplein Pieter die backer Pieter Bertzoen Pieter Bruynsz. Pieter Claesz Pieter Engelbrechts Pieter Gijsbrechtsz. 96 Pinto, Anthonij de .110 Pinto, Aron de Joseph de 68 38 Pinto, David de Joseph de 68 Pinto, Eliseba Suasso de 53, 65 Pinto, Jacob de 38, 43, 45, 47, 53, 64-67, Pinto, Joseph de 64, Pinto, Moseh Abraham de Pinto, Moseh de Semuel de 47, 49, 53, 64, 66, 67, Pinto, Moses de 34, 44, 45, 47, 62, 64-67, 100, 101 47, 63, 65 66 137, 187 .300 135—138, 160, 195, 203 Persyn, Nicolaes Jansz. 124 126, 128, 159, 167, 168, 170, 192, 202 227, 229 174, 182 156 148 148 151 31 74 224 150 273 (nt 5) 176 275 155, 161 128, 175, 185, 186 140, 142, 143, 149, 151, 165, 170 156, 162 142, 203 143 145, 150 194 194 289 Pimentel, M. Henriquez 26, 27 vlg. Pinedo, Alvares 86 (nt 1) Ill 266, 275 20, 110, 111 •37, 300 34 7 298 199 305 190 62, 67 67 301 Postkantoor Conradkade, Bij- 288 Postkantoor Laan van Meer- dervoort, Bij-288 Postkantoren305 Poten 113, 117, 122, 130, 150, 151, 153, 154, 162, 168, 169, 171, 180, 182—184, 193, 194 Pouwel Dirics zoon 155 Pouwels Pieterszoen 168 Predikanten, Kring van emeriti 287 Preng, Symonis238 Prick, G. J. N304 Pinto, Ribca de Pinto, Semuel de Pinxterblomlaan Pippel, J. G. Pirow, Zuid-Afrikaansch Mi nister Plaats 124, 141, 167, 181, 186, 189, 269 Plantenga, Dr. Ir. J. H. 283, 284 Plein113 Plein 1813, Nat. Gedenkteeken 309 Polack, Alexander 34'37, 92 Polak, Mr. Dr. M. Polak Daniels, familie Pols, Mr. J Pont, Instituut Pont, Augusteyn du Pontianak, Sultan van Poppe, Cornelia van Porto, Abraham do Porto, Moseh do Postcheque- en Girodienst

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 346