r s. ALPHABETISCH REGISTER 332 R. van 70 Raad, Economische Raad van State 269 15 68 72 68 9 287 307 296 280 295 281 283 303 194 290 292 Raadhuis, Nieuwe Haagsche 279, 298 282 238 72 288 287 292 290 282 280 278 82, 102 297 305 150 302 193, 269 202, 204 51 Saart, Felix de48 Saint-Simon, Jean Antoine de 186 Salm, Pieter Florisz. van der 114 (nt), 139 (ntl) Biz. Princessetuin 216, ,227, 230 Prinsessegracht 131, 132, 137, 205 (nt 2), 206 (nt 2) Prinsestraat226 Putten, Sebastiaen van der 175 Putto, J. A. Pijl, Dr. P. Biz Rodrigues, Ishac Rephael Jehu- da68 Rodrigues, Semuel Jesurun 46, 47, 66, 67 Rodrigues, Ymanuel Jesurun 46, 47, 64, 67 Roemenië, Koningin Maria van 299 Roest, J. C Roland Holst, R. N. Rombach, Mr. A. Romein, J Romein,Verschoor, A Ronde van den Haag Roockesteyn, Cornells Roode Kruisoefening, Ned. 306 38, 39 (ntl) 172, 181 7 .288 303 282 12—16 282 116 (ntl) 173 173 105 Raaf, K. H. de Raaphorst, Kerstant Rachel Senior Radio-Omroep, Ned. Herv Ramshorst, J. D. van Rantwijk, J. C. van Ratelband, J Reddingius, J Reeser, Ed Regulusweg Renssen, Willem van Repelaer van Molenaarsgraaf, Jhr. Mr. Dr. O. J286 Residentie-Orkest 289 Reymbrant Aertszoon 156 Reystersteeg 152, 167 Rhenen, Adriaen Janss van 194 Rica Senior Ricardo, Rephael Israel Riedel, Dr Rients Balt Rietbergen, L. J Robbrecht van Scheveningen, Heer Rochussen, Jhr. Mr. 14, Rodrigues, Abraham Cohen Rodrigues, Daniel Cohen 44, 66, Roon, P. van Rouaen, Charles Royen, curator van Royer, Mr. B. R. Ruiterfeest Alexanderveld Russell, J. A. Rutgers, Dr. J. Rutten, M Ruys, Mej. L. J. Ruyter, Mr. David de Ruyter, Elisabeth Ruijve, Heer van Rijckevorsel, J. L. A. A. M. van280 Rijckhuijsen, Gijsbert Ariensz. van Rijjool te Loosduinen Rijswijk Rijswijk, Heer van Rijswijk, Jacobus van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 347