ALPHABETISCH REGISTER 333 Co. 73, 302 Schout, Heynrick Schout, Michiel Dircxss Schouten, Claes Dircxss 96 82 140 Senior, Michiel Sernée, Dr Servaas van Royen, A. 74, 77. 79, 180 295 305 284 287 114, 117, 120 vlg. 183 148, 152, 154 vlg. 63 Biz. Salvador, de Heer 82, 89, 102 Sande Bakhuyzen, Dr. H. G. van de Sanders en Sara Senior Sas, Willem Schacht, Dr Scheer, Dr. A. van der Scheisloot Schellekens, Hester Schenk, de Schenkkade Schetelsdoekshaven 88 Signoor, Juda110 Sjarif Mohamed Alhadrie, Z.H. 300 Sjollema, J280 Sleebosch239, 270 Slot, Jacob184 Smit, J123 vlg. Smits, Heer73, 75 Snouck Hurgronje 18 Snouckaert van Schauburg.W. 280 Spoorlijn Den Haag—Rotter- dam-Hofplein, Electrische 304 Sprang, A. van283 Spui Spuibrug Spuistraat Soares, Sara Society”, „International Jew ish Colonisation 309 Soerakarta, Soesoehoenan van 301 Söhlberg, E. B289 Son, C. van281 Sonoy123 Sophialaan 234 Biz. 183 183 183 Schouwburg, Koninklijke 284, 288 Schröder Co., A309 Schuurman, Frits293 Schuyte, Mr. Cornells 127, 166 Secrève, J. H286, 288 Segbroek 210, 211 (nt 4), 212 (nt 1), 239, 248, 254 Segnor, MichielIll Seitzinger, H290 Semag Aboab, Mordechay 68 Senior, Abenazar van Michael 95, 16 293 72 129 312 294 221 195 232, 240 .115 134, 182 Scheveningen 210, 270, vlg. Scheveningsche Veer 224 Schey, Dr4 Scheyinck of Scheyn 115117, 121 (nt 1), 123, 129 282 Schillings, A Schilperoort, Gerrit Lambrechtsz Schilt, C. M Schirm, A. H. Scheevers, Instituut Schokking, Dr. H. Schol, Wijnand 128, 133, 172, 173. 181-183, 193 Scholdam, Cornelis Wmsz 275 Scholten, Mr. G289 School Copernicusstraat 300, 311 School voor Hotel, Café en Restaurantpersoneel, Dag- Vak-311 School, Dr. C. E. van Koets veld School „Licht, Liefde, Leven”, Nieuwe Huishoud 287 Schoolstraat 123, 141, 149, 161-163, 182 Schorpioenstraat278 Schout, Mr. Dirck 133, 174, 183, 193

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 348