I 4 ALPHABETISCH REGISTER 334 Biz. 90 T. 70 70 41 70 66 70 70 63 65 65 63 65 70 66 Tal, T. 27, 33, Tamminga, Heer Tassemeijer, A. J. Stapele, Anthonis Stapelen, Jan van163 Stapelen, Neel van 157, 163, 164 Statengracht 134, 182, 194 Stevin, Simon283 Stipel, Matheus95 Stok, Anton van der 282 Straatsma, Ds. A. K293 Steelant, Philips van .187 Stichting Haagsche Academie van Beeldende Kunsten 305 Stichting Henry Zeldenrust Operafonds289 Stichting „Scheveningen” 303, 312 Stichting „Tabitha”, Iste Ned. Baptisten Diaconessenhuis295 Struys, Jacob Joriss. van der 187 Stuiveling, G283 Swaartveger, Johannis 99 282 110 Biz, Sunier, A17 Suydervliet, Huybrecht van 195 Suylen, Gijsbrecht van 186, 204, 205 van Rijswijk, Cor- Swarth, Hélène Suasso, Baron de Suasso, Abraham Israel 47, 49, 64, 66, 67, Suasso, Abm. de Mos. Isl. Suasso, Aron Israel 47, 48, 53, 64, 67, Suasso, Imanuel Israel 45, 47, 53, 64, 66, 67, Suasso, Baron Ishac Suasso, Ishac Israel Suasso, Joseph de Mos. Suasso, Moseh Israel 44, 47, 64, 66, 67, Suasso, Moseh Lopes 43, Suasso, Sara da Costa Suasso da Costa, Rachel Suasso de Lima, Rachel 63, Suasso de Pinto, Eliseba Suasso Teixeira, Jehudit 63, Souza Britto, Gabriel de 47, 48, 67, 69, 89, Stalpert, Jacob Adriaenszoon 161 van 157, 163 Suys Heer nelis 202, 204 Swieten, Jhr Adriaan van 133, 193 Switten, Johan van 92 Sy er Heyndrickss194 Syer Janss. de Jonge 175, 184, 185 Symon de Wielmaker 151 Symon Pieterss171 Synagoge De Carpentierstraat 286 Synagoge Nieuwe Molstraat 287 Synagoge Princessegracht 26 vlg. Synagoge, Diensten in de 303 Sypesteyn, Erck van 177, 190, 191 34 (nt) 73, 75 295 Tehuis „De Schuilplaats”, te Loosduinen, Werkloozen- 306 Tehuis op Waalsdorp, R.K. Militaire-305 Tehuis voor werkende jonge vrouwen en meisjes .312 Tehuis Westeinde", „Vrou wen- 292 Tehuizen, Indische Militaire 308 Tenhaeff, Dr. N. B307 Tentoonstelling van gemaakte kleedingstukken 308 Tentoonstelling Gemeente- Archief293, 307 Tentoonstelling ,,'s-Gravenha- ge 1898—1938”, Jubileum- 301 Tentoonstelling Haagsche Kunstkring 285, 293

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 349