ALPHABETISCH REGISTER 336 302 291 Volderslaan Veensloot Veentge, 't Veenwatering Veer, Anthonij de Veer, E. Th. de Veiga, Abenacar 9? 66 Biz. 72 293 309 293 Biz. 291 290 268 (ntl) 285 en Zoon, Boekbin- 290 74 139 114 (nt), 139 279 189 292 310 159, 168, 169 13 196 Vleersteeg Vleerstraat Vliegfeesten Ypenburg 302 Vlootschouw302 Voldersgracht 141, 142. 148, 150-152, 154, 165,167, 188, 189, 194 152, 167 Vereeniging Joan Blaeu Vereeniging voor Luchtbe scherming 292 Vereeniging „Olympia", Haag- sche Gymnastiek- en Scherm- 305 Vereeniging „Ons Thuis” 308 Vereeniging, Oranje- 307 Vereeniging voor Paedagogiek 313 Vereeniging Philatelica, Inter nationale 311 Vereeniging „Pro Juventute” 289 Vereeniging voor Rhytmische Gymnastiek, 1ste Ned. 297 Vereeniging „Schomer Israel” 311 Vereeniging voor Vreemdelin- gen-Verkeer298 Vereenigingen, Internationale Vrouwen- Vermaas, J. C. Vermeulen, F. Verschoor derij Vervloet, Laurens Verwer, Thomas Verwerstraat Veth, Cornells Vierling, Mattheus Vinkesteyn, Dr. C. J. Vis, Ds. P. Vischmarkt Vissering, Mr. Vlam, Martin Vlamingstraat 142, 149, 161 163, 179, 184 148, 150 164 Veen, Heer van Veenestraat 124, 142, 148, 161, 165, 166, 168, 169, 179, 187, 188 (nt) Veenpolder 115, 163, 164, 180, 202, 203 238 216 213, 232 96. 111 292 70 Veiga, Jahacob Abenacar 39, 41, 46, 69, 78-80, 95, Veiga, Moseh Abenacar 64, Veiga, Moseh de Jahacob Abe nacar 69 Velani, Luigi299 Velde, Adriaen Hugoz.vander 185 Velde, Anna Huygendr. van der128, 166, 185 Velosinos, Ishac Andrade 68 Vely, Johan197 Verbond, Algemeen Neder- landsch Verbond, Nat. Jongeren- Verbroek, Mr. J. D. Verduisteringsproef 287, 304 Vereeniging, Artsen-Geheel- onthouders-309 Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenver keer 297, 298 Vereeniging, Buitenlandsche Pers- Vereeniging „Eigen Hulp”, Coöp. Winkel-296 Vereeniging, Haagsche Naai werk- 308 Vereeniging „die Haghe” 295 Vereeniging „De Indische So ciëteit”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 351