ALPHABETISCH REGISTER 337 Bk. Bk van W. 282 Koninklijke Voorlinde Vos, B. de Vosmaer, C. Voss, Digna Voss, Marij Vranck Gerritszoon Vranck Huycken Vredenburg, Collectie Wassenaar, Jan van Wassenaar, Maria van Wassenaar Heer van Cranen- burg, Willem van Watering, de 217. Weber, Ph. W. Weber, W. M. Weert, Francois de .149 33 (ntl) 288 72 216 (nt 2) 246, 249, 265 296 283 306 278 303 Vijverberg 166, 189, 193 Warre, Clais van 145, 148, 149, 151 Warre, Jan van 148, 149, 151, 154 Warre, Zanne van .148 Wassenaar 255, 256 vlg Wassenaar, geslacht 259 Wassenaar, Heer van 242— 247 vlg. Wassenaar, huis van 242, 244, 245 vlg. 258 258 Waals, Dr. van der 16 Waelincx, Cornelis 161, 171 Wagenaer, Dirck Wouters- zoon Wagenseil, de Heer Wagenstraat. Zie: Zuideinde. Wagenvoort, M Wapenschouw weermacht301 Wapperom, metselaar 49 Wapperom, Johannis 51, 73, 82. 99, 102 Warenhuis, het310 Warnecke, Dr. H. C. F. L. 288 239 219, 224, 225 294 286 198 Weiler, Jhr. Mr. G. C. von 290 Werve, Claes van de 201 West-Escamp 211 (nt 4) Westeinde 122, 143, 150, 153, 161, 162, 183 11, 12 217, 270 142, 148, 161, 218 112 Westeinde no. 52, Lage Westblok Westerbeeck Westhoeve Wetgeving, Eeuwfeest invoe ring Burgerlijke305 Weijman, Saartje296 Wiardi Beekman, Mej. Da. W. S Wilde, Everhardus de Wildeman, M. G. Wildernis, de Willem Centen264 Willem Dircxz. 153,264266, 273-277 Willem Frederik, Prins 312 Willem I, Koning 1 vlg. Willem II, Koning .281 Willem I, Prins 226, 230, 292, 311 22 Volharding, Kliniek van de Coöperatie De 288, 289 Volksdansen Westbroekpark 303 Voogt, Wijnkooper de 82 Voogt, Jacob de102 Voorburg 183, 193, 205, 240, 269 Voorhout 26, 31, 41,130—133, 151, 164, 183—185, 206 (nt 4), 219, 220, 250 258 (ntl) 36 283 182, '189 189 203 174 260 Vreugdevuur te Scheveningen 303 Vries, Mr. A. D. W. de Vries, Th. de Vrolijk, Reederij N.V. Fr. Vuurtorenweg Vuurwerk Malieveld

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 352