1858.10 115.03 800.— 36.05 6.67 84.25 21.— 1000.— 270.55 1078.71 1300.— 68.20 83.68 21.— 30.— 9.05 8.19 55.50 117.25 56.20 6.75 3.— JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 340 GELDMIDDELEN. 3921.10 3108.08 Rekening over 1938. Ontvangsten: Contributies 1938 Contributies 1939 Gemeente-subsidie Rente obligatie Verwisseling effecten Excursie Gouda Jaarboeken Opname Nutsspaarbank en feestavond Uitgaven: Lezingen Jaarboek Bezoldiging Protocolbewerking Administratiekosten Druk- en Stencilwerk Onkosten Ziektewet Bijdragen aan andere vereenigingen Begeer, medailles Voorschot van het Gem. Archief Rentezegels Excursies Tentoonsteillng Diversen Bewaarloon effecten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 355