„DIE HAGHE" OVER 1938 341 ook Vorstenhuis, Haagsche compo- B ij eenkomsten. Op Woensdag 2 Februari 1938 vond, mede in verband met de heugelijke gebeurtenis in ons Vorstenhuis, een feestconcert plaats, waar werken van Geschriften. Tegen het einde van 1938 verscheen het Jaarboek, dat rijk geïllustreerd en van belangrijke artikelen voorzien, met voldoening door de leden ontvangen werd, en in de pers een gunstig onthaal vond. KI a p p e r s. De twee dames die, door de vereeniging bezoldigd, zich in het Gemeente-archief dagelijks bezig houden met het vervaardigen van alphabetische klappers op Haag sche archivalia, hebben dit jaar ongever 13000 fiches geschreven. Van het notarieel archief tusschen 1670 en 1680 kwamen acht deelen geheel gereed (nos. 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371 en 381De no’s 383 en 384 waren bij het einde van het jaar nog in bewerking. Voor den klapper op de notarieele protocollen werden rond 6000 fiches vervaardigd. Ook werden twee doopboeken bewerkt, waarvoor na genoeg 7000 fiches werden geschreven. Al het vervaardigde werd gecollationneerd en de fiches van den notarieelen klapper werden door de dames ge- alphabetiseerd en tusschen de vroeger geschrevene in gevoegd. Bovendien waren beide dames behulpzaam bij de ad ministratie der vereeniging en zij vervaardigden het alphabetisch register voor het Jaarboek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 356