OVER HET EERSTE HAAGSCH GYMNASIUM 25 van zoovele historische begrippen; dat beteekent, dat ze een waarlijk levende traditie is, en geen versteende mythe. Zij ziet in de klassieke en historische opvoeding niet meer het paedagogisch panacee, maar een der ele menten, waarvan de handhaving van uitnemend bescha- vingsbelang geacht wordt. Moge deze school, die ons niet onverschillig is, voort gaan zich zelve, door aanvaarding van het goede in de jongere paedagogische inzichten, aldoor te vernieuwen, opdat zij haar doel bereike: het vormen van hare leer lingen tot critische, zelfstandig denkende menschen, die in wetenschappelijke zaken uitsluitend de norm der waar heid tot richtsnoer nemen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 35