„DIE HAGHE" OVER 1938 345 ling te organiseeren. Daartoe had het tentoonstellings- comité, dat zich van de hulp van de Heeren Ir. H. J. Brusse, b.i. en H. Molenaar, directeuren van het atelier voor verzorging van Tentoonstelling-en Jaarbeursstands, had verzekerd, dank zij de welwillende medewerking van het Bestuur van de Algemeene Friesche Levensver- zekerings Maatschappij, de beschikking gekregen over de Gothische zaal te 's-Gravenhage. Bij nader inzien bleken de kosten voor de inrichting van deze tentoon stelling te hoog te zullen worden, en besloten de Bestu ren van bovengenoemde vereenigingen, hoewel noode, van het plan af te zien. Het is hier wellicht de plaats melding te maken van het aanbod van de redactie van het tijdschrift „Historie in Woord en Beeld’’ om abonnementen voor vermin derden prijs voor de leden onzer vereeniging beschikbaar te stellen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 360