NAAMLIJST DER LEDEN 348 Breesnee, Mej. Mr. G. H. C., Neuhuyskade 5. Brummel, Dr. L., van Montfoortlaan 29. Bruijn, Mr. R. de, Waalsdorperweg 249. Bruyn van Melis- en Mariekerke, Mr. M. J. H. de, Surinamestraat 40. Buisson, P. L. du, Van Speijkstraat 106. Burnier, J. C., Westeinde 41. Bijleveld, W. J. J. C., Boerhavelaan 4, Leiden. Gaaien, Drs. W. F., de Moucheronstraat 28. Calkoen, Jhr. Mr. Dr. Th. W. C., Burnierstraat 31. Campo genaamd Camp, Mr. F. del, Prinsevinkenpark 40. Campo Hartman, W. F. del, Ned. Ind. Escompto Mij, Batavia (C.) Cannegieter, Mej. T„ van Hogenhoucklaan 10 D. Canneman, E., Burnierstraat 35. Casimir, Prof. R., Wassenaarscheweg 28. Charro, Ch. L. M. de, Nieuwe Molstraat 17. Charingbould, Mr. J. E., Frankenstraat 66. Clavareau, E. P. M., Riouwstraat 20. Clercq, S. de, Emantsstraat 29. Coert, Dr. H. Willem Frederiklaan 20. Cohen Stuart, Mr. A. B., Gevers Deynootweg 190. Collot d'Escury, Ir. H. A. A. Baron, Raamweg 31. Coninck Liefsting, Mej. A. J., Neuhuyskade 28. Cool, Ir. Wouter, Laan Copes van Cattenburch 85. Coster, K. I. B. A. de, Johan van Oldenbarneveldtlaan 40. Coster van Vrijenhoeven, L. H. C., Alexander Gogelweg 28. Cremers, Mr. F. J. J., Nieuwe Duinweg 24. Dam, G. Th. van, Charlotte de Bourbonstraat 16. Damesleesmuseum, Lange Voorhout 48. Daniels, Dr. A. J., Oostduinlaan 50. Daniels, Mr. F., Bezuidenhout 95. Dedel, Jhr. Mr. C., van Zaeckstraat 47. Dekker, Mej. N., Sonderdanckstraat 23. Does, Jhr. Mr. G. W. van der, van Montfoortlaan 11. Doesschate, D. D. J. ten, Rusthoekstraat 1. Donner, Mr. Dr. J., Statenlaan 110. Doorman, A. S., Laan van Swaensteyn 11, Voorburg. Doorman, L. R., Riouwstraat 137. Doorn, Jhr. Mr. E. C. U. van, van Alkemadelaan 350, Flatgebouw Duinwijck.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 363