DOOR J. H. BUZAGLO. BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS DER PORTUGEESCHE ISRAËLIETEN EN HUNNER GEMEENTEN TE 'S-GRAVENHAGE VAN 1690 TOT 1730 Over de geschiedenis der Portugeesche Israëlieten te ’s-Gravenhage is niet bijzonder veel geschreven. Het uit voerigst was wel M. Henriquez Pimentel ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan der Synagoge aan de Princes- segracht (1876, „Geschiedkundige Aanteekeningen be treffende de Portugeesche Israëlieten in Den Haag en hunne Synagogen aldaar”); deze publiceerde voorts nog een artikel in het Haagsch Jaarboekje van 1895 (blz. 99, „Wie erin 1715 in de Noord-Oostenrijksche Buurt (Voor hout enz.) te ’s-Gravenhage woonden”), dit in antwoord op een gelijk getiteld stuk van A. J. Servaas van Rooijen, den vroegeren gemeente-archivaris, in „De Nederlandsche Leeuw” van 1893, ten slotte nog een artikel in het Nieuw Israëlietisch Weekblad (19 Jan. 1872, No. 26). Verdere schrijvers over ons onderwerp zijn D. S. van Zuiden, ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest der bovenvermelde Synagoge („De Vrijdagavond”, jaargang 1926), waar voor de gegevens grootendeels aan Pimentels boekje van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 36