NAAMLIJST DER LEDEN 357 Correspondeerende Leden: Bondam, Mr. A. C., Arnhemschestraat 19, Velp. Brugmans, Prof. Dr. H., Cornells Schuytstraat 56, Amsterdam (Z). Diepen, Mej. H. J. J. M. van, Eikstraat 32. IJsselsteyn, H. A. van, Louise de Colignyplein 21. Zanen, H. P. C., van Alkemadelaan 101. Zanen, M., Laan van Meerdervoort 96a. Zegers Rijser, C. C., Pieter Bothstraat 20. Zeggeren, H. H. van, van Aerssenstraat 19. Ziegler, F., van Meerkerkestraat 14. Zuiden, D. S. van, van Imhoffstraat 50. Zwanenberg, S. van, Stadhouderslaan 128. Zwier Wzn., Dr. W., Goudsbloemlaan 73. Wortman, Dr. Ir. H., Bilitonstraat 31. Wijck, Jhr. Mr. H. C. van der, Alexanderstraat 16. Wijers, P., Sumatrastraat 237. Wijs, H. L. de, Ruychrocklaan 70.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 372