2) s) 4) B) 8) 7) 8) 9) BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 40 geofferd werd vruchtige echtgenoote, mevrouw Hanah Namias, dochter van den eerwaarden heer Dr. Namias de Crasto uit Hamburg) een groot en geschikt vertrek van zijn huis in te richten om daar op Feestdagen en op Sabbath godsdienstoefeningen te houden. Hij verzocht, dat daar een afscheiding voor de vrouwen werd gemaakt, evenals een Hechalen een Theba2), hij kocht koperen luchters en wand- armen en de overige voorwerpen noodig voor een Synagoge, boven dien een Sepher Tora3) van Joseph Jesurun Lobo. En mijn vader, de heer Abraham Hisquiau de Fonseca (zaliger gedachtenis) gaf hem een tweede Sepher Tora en een Tudesco 4), Eliezer bar Lipman een derde; zoo ingericht begon men daar de Synagoge van Portugeesche Joden in te wijden. Eveneens kwamen eenige Tudescos er vaak. Als Hazan 5) fungeerde de genoemde Abenacar en alles, wat ge offerd werd (wat zeer weinig was), kreeg hij, en daarvoor stelde hij zijn huis beschikbaar en leverde hij kaarsen en deed hij dienst. Het ambt van Parnas 6) werd gewoonlijk waargenomen door den heer David Arary. Omstreeks 1703 werden het logement en de Synagoge meer naar de binnenstad verplaatst, naar de „Waegestraat”, waar de heer Moseh van Abraham de Pinto het 4e Sepher Tora schonk; en daar begon men godsdienstoefening te houden op alle dagen, waarop Tora ge lezen wordt7) en meestal ook ’s namiddags, als er minjan bijeen kwam. En toen fungeerde gewoonlijk als Parnas de heer Ishac Pe reira Coutinho, die dat vele jaren bleef. Vervolgens werden het logement en de synagoge nog meer daar heen verplaatst, waar de meeste Joden woonden, namelijk naar de Kasuarystraat, hier nu begon men in 1708 regelmatig het geheele jaar door ’s morgens en ’s middags godsdienstoefening te houden. En toen het aantal kerkgangers toenam en omdat er veel geld geof ferd werd voor de Sedaca 8) (doordat vooral aanzienlijken kwamen), besloten eenigen, dat het goed zou zijn den Armen iets te doen toe komen van wat er voor Sedaca werd geofferd, naar verhouding van wat 1 aan Caixinha 9). De Parnas Ishac Pereira inde en ver- Kast voor de wetsrollen. Katheder voor den voorlezer. Wetsrol. Duitscher, d.w.z. Hoogduitsche Jood. Voorlezer. Kerkbestuurder. Maandag en Donderdag. Barmhartigheid. Letterlijk: kleine kas.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 52