BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 42 December 1721. 2) Bij de stichtingsacte namelijk voorbehouden. wenden „de beide synagogen te vereenigen”, zonder dat te voren over het bestaan eener andere dan die van Honen Dal is gerept. Hierop volgt het afschrift van het voorstel door het Kerkbestuur van Honen Dal aan dat van Beth Jahacob gedaan, waaruit wij releveeren, dat de inleidende besprekingen waren gevoerd door de Heeren Ishac Israel Henriques namens H.D. en Binjamin Teixeira namens B.J. en dat er op 18 Qislew 5481 i) een vergadering van H.D. werd gehouden, waar 9 voorwaarden werden ge formuleerd. Vermeldenswaard is nog, dat in margine ver keerdelijk als jaartal van dit voorstel 1711 genoemd wordt. Punt 1 heeft betrekking op de positie van den Hazan Jahacob Abenacar, die in dienst moet blijven op het oude salaris en de verdere bestaande voor waarden. Punt 2 zegt, dat kelder en zolder van de Synagoge van Beth Jahacob verkocht moeten worden aan Honen Dal en Punt 3, dat het recht van erfgenamen van wijlen Jahacob Pereyra op het terrein en de synagoge van Beth Jahacob, voor het geval er in 2 jaren geen dienst gehouden werd 2), verkocht of afgestaan moet worden aan H.D. Punt 4 gaat over het opnieuw verdeelen der plaatsen, het vaststellen van reglementen, alsof dezen dag pas voor het eerst begonnen werd, en over het betalen van eerder opgerichte bouwwerken. Punt 5 stelt voor de Hechal van H.D. in gebruik te ne men, aangezien die grooter is, of de beide tot één nieuwe te laten verbouwen om genoeg ruimte te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 54